תרומתך חשובה לנו!

 

תנועת הפדרציה היא עמותה בהקמה שאיננה מקבלת מימון ממשלתי.

פעילותנו ויכולתנו להשפיע על המציאות האיזורית מותנות בנדיבות ליבם של תורמים ותורמות כמוך.

נודה על עזרתך שתאפשר לנו לקדם את רעיונות תנועת הפדרציה ולחשוף אותם לקהלים חדשים – בשטח, בחוגי בית, ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת.

תרומות מתקבלות בברכה, לעמותה לקידום ממשל אזורי בארץ ישראל

כתובת:

מושב חרות 40691, רח׳ המייסדים,משק 98

פרטי חשבון בנק:

בנק אוצר החייל (14), סניף 346, מס׳ חשבון 321980

שם החשבון:

העמותה לקידום ממשל אזורי בארץ ישראל, ע.ר.580647899